Abonamentowa obsługa prawna

Abonamentowa obsługa prawna to transparentna forma współpracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. Klient wykupuje pakiet godzin, który jest dedykowany wyłącznie dla niego.

Pakiety obejmują świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

W ramach abonamentu prawnego oferujemy pomoc prawną udzielaną drogą elektroniczną, telefoniczną lub w postaci konsultacji osobistych dotyczącą typowych zagadnień prawnych w bieżącej działalności gospodarczej spółek, z wyłączeniem spraw podatkowych.

Abonament obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów umów i ugód,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • windykacja długów
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta

Korzyści dla Klienta

 • obsługa prawna dostosowana do Państwa potrzeb i możliwości finansowych,
 • stały dostęp do pomocy prawnej,
 • możliwość konsultacji telefonicznej, elektronicznej bądź osobistej,
 • przejrzyste zasady współpracy,
 • korzystne stawki za godzinę pracy prawnika

 

Istnieje również możliwość dopasowania abonamentu do Państwa indywidualnych potrzeb kwartalnego sumowania niewykorzystanych godzin.

Wstępne spotkanie konsultacyjne bezpłatne
Zapytaj o ofertę: abonament@dpag.pl, telefon: +48 600 311 161