Audyty IT

Czym jest audyt bezpieczeństwa IT / audyt teleinformatyczny

Audyt bezpieczeństwa IT jest to niezależna ocena danej organizacjisystemuprocesu lub aplikacji pod kątem jej zabezpieczeń. Audyt bezpieczeństwa IT polega na zweryfikowaniu oraz ocenie zastosowanych zabezpieczeń IT w danym podmiocie gospodarczym.

Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami i certyfikatami. Podczas audytu bezpieczeństwa IT są brane pod uwagę także inne wskaźniki, a także dokumenty.  Oceniamy działanie systemów i ich zgodność z przepisami prawa, procesami zgodności przetwarzania danych osobowych, obowiązującymi normami, a także przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury, instrukcje).

Jakie są korzyści Audytu IT

Audyt bezpieczeństwa IT, to przede wszystkim sprawdzenie bezpieczeństwa danych, które są często największą wartością firm.

Audyty IT to większa wartość rynkowa zaudytowanych aplikacji i programów.

W dłuższej perspektywie audyt IT to realna oszczędność dla podmiotów, ponieważ jest to także badanie potrzeb informatycznych firmy, optymalizacja systemowa, a także zatrudnienia w działach IT.

 

Podstawowe parametry do przygotowania wyceny Audytu IT

 • wielkość organizacji
 • ilość używanych systemów IT
 • ilość aplikacji do zaudytowania
 • ilość stanowisk roboczych
 • ilość lokalizacji w których ma być wykonany audyt

 

Co otrzyma od nas audytowana firma

 • Audyt całego systemu, bądź jego części np. aplikacji, programu, modułu
 • Audyty teleinformatyczne, w tym  testy penetracyjne
 • Audyt wielowymiarowy – zagadnienia IT, dokumenty prawne, wewnętrzne polityki i procedury
 • Opis stanu zabezpieczeń, a także raport z zaleceniami do wdrożenia
 • Wsparcie we wdrożeniu zaleceń
 • Weryfikacja poaudytowa
 • Audyt powdrożeniowy
 • Możliwość stałego wsparcia po wykonaniu audytu.

 

Jak wygląda audyt

 • Spotkanie z klientem i omówienie zapotrzebowania: np.: audyt aplikacji webowych, audyt bezpieczeństwa informacji, testy penetracyjne, audyt infrastruktury sieciowej, audyt sprzętu.
 • Wycena projektu na bazie ustandaryzowanych wytycznych
 • Określenie terminu wykonania, a także harmonogramu prac
 • Przeprowadzenie audytu automatycznie lub manualnie
 • Przygotowanie Raportu poaudytowego
 • Wsparcie we wdrożeniu zaleceń
 • Weryfikacja zaleceń poaudytowych

Ze względu na sytuację pandemiczną możliwie największą ilość czynności wykonujemy zdalnie.

Jakie mamy kompetencje

Data Protection Advisory Group (DPAG) jest jedną z najdłużej działających i największych firm w Polsce posiadających unikatowe doświadczenie obsłudze procesów ochrony danych osobowych. Pracownicy firmy to prawnicy, certyfikowani audytorzy (ISO 27001), a także eksperci wykonujący sprawdzenia, raporty i szkolenia w podmiotach. Do Klientów DPAG należą szpitale, podmioty administracji publicznej, a także firmy prywatne – zarówno usługowe, jak i produkcyjne.

Od lat dbamy, aby nasi Klienci mieli wdrożoną dokumentację i procesy zgodności przetwarzania danych osobowych. Świadczymy funkcję zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych dla większości Klientów. Szkolimy także wewnętrznych IOD i świadczymy usługę wsparcia dla powołanych Inspektorów wewnątrz organizacji.