Audyty

DPAG Audyty Ochrony Danych Osobowych

Usługi w zakresie przeprowadzenia audytów/analiz procesów i potrzeb dotyczących przestrzegania przepisów  prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawie telekomunikacyjnym. Weryfikacja/analiza/reorganizacja procesów w w/w obszarach, wprowadzanie programów naprawczych w organizacji – front i back office.

DPAG Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Audyt w zakresie zabezpieczeń informatycznych, przepływu, archiwizacji baz danych/zbiorów danych osobowych. Weryfikacja/analiza/reorganizacja procesów w w/w obszarach, wprowadzanie programów naprawczych w organizacji. Przeprowadzanie kontrolowanych „Testów penetracyjnych” pozwalających na sprawdzenie bieżącego stanu sieci pod względem poziomu bezpieczeństwa.