Audyty

DPAG Audyty Ochrony Danych Osobowych

Usługi w zakresie przeprowadzenia audytów/analiz procesów i potrzeb dotyczących przestrzegania przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawie telekomunikacyjnym. Weryfikacja/analiza/reorganizacja procesów w w/w obszarach, wprowadzanie programów naprawczych w organizacji – front i back office.

Audyt polega na sprawdzeniu wszystkich procesów w organizacji i przygotowaniu raportu, a także listy zaleceń wdrożeniowych.

Na podstawie tego dokumentu zostają przygotowane wszystkie brakujące dokumenty w firmie. Są to między innymi: Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, instrukcje monitoringu, DPIA, formularze, upoważnienia i inne.

Każde wdrożenie poaudytowe zakończone jest szkoleniem dla pracowników z zasad z zakresu ochrony danych osobowych wdrożonych w organizacji.

Przeprowadzamy także audyty: IT, bezpieczeństwa teleinformatycznego, audyty aplikacji, audyty KRI (według Krajowych Ram Interoperacyności), audyty AML (przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).

Bieżąca obsługa prowadzona jest w języku polskim i angielskim. W przypadku konieczności tłumaczenia obszernych dokumentów specjalistycznych korzystamy z zewnętrznego biura tłumaczeń.