CSR

DPAG CSR – Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

CHRONIĘ SWOJE DANE – to realizacja przez DPAG projektu, misji firmy, której celem jest edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarze przysługujących im praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz mogących powstać niebezpieczeństw w wyniku bagatelizowania w biznesie i w życiu codziennym zasad zarządzania zgromadzonymi danymi osobowymi.

CHRONIĘ SWOJE DANE – Realizacja projektu ma na celu szczególne zwrócenie uwagi również Rodzicom, jak ważne jest, aby w życiu codziennym z rozwagą chronić nasze dane, które wykorzystane nielegalnie, bez naszej zgody, mogą w konsekwencji przynieść negatywne skutki. W dobie cyfryzacji, powstawania coraz to nowych portali społecznościach, szybkości komunikowania się, przepływu informacji oraz danych pomiędzy firmami, podjęcie edukacji społeczeństwa w tematyce ochrony danych osobowych wydaję się nieuniknione. Dlatego też DPAG, jako profesjonalna firma, podjęła inicjatywę w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką jest edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

CHRONIĘ SWOJE DANE – jest projektem przeznaczonym dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz Rodziców. Projekt realizowany jest w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych. Podczas spotkania, dzieci, młodzież oraz osoby starsze mają możliwość zapoznania się z szeroko rozumianymi aspektami zawiązanymi z ochroną swojej prywatności, ochroną swoich danych osobowych, praw, jakie przysługują w chwili powierzenia swoich danych osobowych podmiotom trzecim. Chcemy, aby nasze społeczeństwo świadomie podejmowało decyzje i chroniło swoją prywatność. Cel jest jeden, edukacja, jak chronić swoje dane osobowe, które stanowią własność i dobro osobiste każdego człowieka.

CHRONIĘ SWOJE DANE – to również zwrócenie uwagi, aby firmy w ramach społecznej odpowiedzialności prowadzonego przez siebie biznesu przyjęły, za dobrą praktykę stosowanie zasad w zakresie ochrony danych osobowych.

 Firma DPAG zaprasza Państwa, szkoły oraz placówki edukacyjne do współpracy w zakresie realizacji projektu CHRONIĘ SWOJE DANE  na terenie całego kraju. Z ogromna przyjemnością zaangażujemy się przeprowadzenie szkolenia właśnie u Państwa.

Bezpieczeństwo niejedno ma imię – program szkoleniowy dedykowany dla seniorów.

Mając na uwadze, iż w dobie powszechnej digitalizacji i powszechnej dostępności danych osobowych przekazujemy osobom starszym wiedzę i metody ochrony prywatności. Warsztaty organizowane są i prowadzone przez nas bezpłatnie – zapewniamy materiały szkoleniowe i trenerów.

Zachęcamy do zgłoszeń Uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora z całej Polski.