Dobre praktyki

DEKALOG RODO, CZYLI „CHROŃ DANE INNYCH TAK JAK CHCIAŁBYŚ BY BYŁY CHRONIONE TWOJE”

 1. Nigdy nie udostępniaj swoich danych do logowania innym, nie zapisuj ich – zapamiętaj.
 2. Pamiętaj o zasadzie czystego biurka i czystego ekranu.
 3. Nie otwieraj maili i załączonych plików pochodzących z nieznanych źródeł.
 4. Nie zapisuj danych na niezabezpieczonych nośnikach – korzystaj tylko ze zweryfikowanych kanałów komunikacji.
 5. Nie pozostawiaj osób trzecich bez nadzoru w strefie przetwarzania danych osobowych.
 6. Nie udzielaj informacji osobom nieupoważnionym o zakresie gromadzonych i przetwarzanych danych.
 7. Nie gromadź za dużo danych „na zapas”, zachowaj zasadę minimalnego zakresu danych, które są niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Wychodząc z pomieszczenia nie pozostawiaj niezabezpieczonego komputera.
 9. Nie zostawiaj dokumentów w skanerach, na drukarkach itp., niepotrzebne wydruki niszcz mechanicznie.
 10. Korzystaj tylko ze sprawdzonego oprogramowania, pochodzącego z legalnego źródła.

DOBRE PRAKTYKI W RELACJACH Z KLIENTAMI W ZAKRESIE ODO

Dobre praktyki Data Protection Advisory Group

Firma Data Protection Advisory Group wszystkie zbiory danych osobowych ma zgłoszone do GIODO zgodnie z wymogami Ustawy. Spełniamy wszystkie wymagania wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe naszych Kontrahentów i Klientów są chronione w najwyższym, wymaganym stopniu.

Nasze zbiory danych są także dostępne dla Państwa pod adresem internetowym biura www.branddigitalgroup.pl na stronie głównej w menu, jako ogólnie dostępny plik.

Dobre praktyki w kontaktach z Klientami

 • Zanim zaczniesz komunikować się z potencjalnymi Klientami zadbaj, aby wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną,
 • Poinformuj Klienta w jakim celu zbierane i przetwarzane będą jego dane osobowe oraz kto jest Administratorem Danych Osobowych,
 • Poinformuj Klienta o zasadach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o prawach Klienta do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych z bazy,
 • Zadbaj, aby na formularzach, w regulaminach i dokumentach prawnych znajdowały się wymagane prawem informacje o zbieraniu, powierzeniu, przetwarzaniu, usuwaniu i ochronie danych osobowych Klienta,
 • Zadbaj, aby Twój Klient otrzymał potwierdzenie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz dane kontaktowe do łatwej komunikacji w przypadku wprowadzenia zmian,
 • Zadbaj, aby w przypadku powierzenia przetwarzania danych Twoich Klientów podmiotom współpracującym, dopełnione zostały wtórne obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych,
 • Nie zwlekaj i potwierdź weryfikację, modyfikację lub usunięcie danych z bazy na żądanie Klienta,
 • Nie zwlekaj i potwierdź, iż dysponujesz dokumentem wyrażającym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną, oraz inne zgody wyrażone przez Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Bez zgody Klienta, nie przekazuj danych osobowych innym podmiotom współpracującym,
 • Zadbaj, aby Twoi pracownicy, współpracownicy, kontrahenci znali i przestrzegali zasad ochrony danych osobowych w Twojej organizacji,
 • Wyraź swój profesjonalizm w relacjach z Klientami i zadbaj o bezpieczeństwo powierzonych danych w ramach podjętej współpracy.

Jesteśmy profesjonalistami, wspieramy firmy, kontrahentów oraz Klientów w procesie ochrony danych osobowych. Dbamy o Państwa bezpieczeństwo.

 Dziękujemy za zaufanie