Doradztwo i wsparcie prawne

DPAG Doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie prawnym.

Oprócz doradztwa w zakresie procesów ochrony danych osobowych proponujemy naszym Klientom pełne wsparcie prawne. Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu naszych prawników, jednocześnie współpracując z Kancelarią Indywidualną Adwokata Witolda Walosińskiego www.aww-kancelaria.pl przy negocjacjach umów, zastępstwach procesowych i przygotowaniu dokumentacji prawnej.

Abonamentowa obsługa prawna to transparentna forma współpracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. Klient wykupuje pakiet godzin, który jest dedykowany do obsługi jego firmy.

Pakiety obejmują świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

W ramach abonamentu prawnego oferujemy pomoc prawną udzielaną drogą elektroniczną, telefoniczną lub w postaci konsultacji osobistych dotyczącą typowych zagadnień prawnych w bieżącej działalności gospodarczej spółek, z wyłączeniem spraw podatkowych.

Abonament obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów umów i ugód,
 • bieżące wparcie prawne dla spółek, udziałowców,
 • prowadzenie spraw: prawo telekomunikacyjne, prawo budowlane,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • windykacja długów,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta.

Korzyści dla Klienta

 • obsługa prawna dostosowana do Państwa potrzeb i możliwości finansowych,
 • stały dostęp do pomocy prawnej,
 • możliwość konsultacji telefonicznej, elektronicznej bądź osobistej,
 • przejrzyste zasady współpracy,
 • korzystne stawki za godzinę pracy prawnika

 

Wstępne spotkanie konsultacyjne bezpłatne
Zapytaj o ofertę: office@dpag.pl, telefon: +48 600 311 161

Bieżąca obsługa prawna jest prowadzona w języku polskim, angielskim i francuskim.

Wykonujemy tłumaczenia, także przysięgłe korzystając z zewnętrznego biura tłumaczeń.