Doradztwo i wsparcie prawne

DPAG Doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie prawnym, organizacyjnym oraz procesowym ?

Doradztwo i przygotowanie dokumentów ochrony danych osobowych w organizacji (oświadczenia, klauzule, umowy powierzenia danych, zarządzanie dokumentacją, procedury dla firm, nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych, aktualizacja zbiorów danych). Przygotowanie i wdrożenie procedur w/w zakresie w organizacji, czyli jakie podjąć czynności w przypadku naruszenia przepisów i procedur wynikających z ochrony danych osobowych.