WSPARCIE IOD

DPAG świadczy usługę wsparcia dla wewnętrznie powołanego Inspektora Ochrony Danych – IOD w firmach. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której firma musi powołać osobę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w swojej strukturze lib z sytuacją odwrotną – powołanie Inspektora Ochrony Danych – IOD  nie jest konieczne, ale zarząd firmy wymaga, aby cały zakres prac przewidziany dla funkcji Inspektora Ochrony Danych został prawidłowo wykonany i wdrożony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy usługę wsparcia merytorycznego dla wewnętrznych IOD, dyrektorów IT i zarządów firm. Zakres usług każdorazowo uzgadniamy z Klientem, zazwyczaj jednak jest on tożsamy dla pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – IOD z wyłączeniem rejestracji pracownika DPAG w dedykowanym urzędzie (UODO).

Wykonujemy audyty przetwarzania danych osobowych

Przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty

Wykonujemy analizy ryzyka

Przeprowadzmay szkolenia

Wykonujemy sprawdzenia roczne

Uczestniczymy podczas kontroli UODO

Analizujemy naruszenia danych osobowych i zgłaszmy incydenty

W abonamencie jest określona ilość godzin bieżącego wsparcia z zakresu ochrony danych osobowych w miesiącu.