Help Desk IOD

DPAG świadczy usługę wsparcia dla wewnętrznie powołanego IOD w firmach. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której firma musi powołać osobę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w swojej strukturze. Dotyczy to często Spółek Skarbu Państwa, firm biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty dla Spółek Miejskich itp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy usługę wsparcia merytorycznego dla IOD. Zakres usług każdorazowo uzgadniamy z Klientem, zazwyczaj jednak jest on tożsamy dla pełnienia funkcji IOD z wyłączeniem rejestracji pracownika DPAG w dedykowanym urzędzie (UODO).