Administrator bezpieczeństwa informacji
zwiń

Obowiązki na stanowisku:

 • Prowadzenie audytów i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania procedur zgodnie z wymogami przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • Sporządzanie okresowych raportów z zakresu bezpieczeństwa oraz inicjowanie zmian w strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Tworzenie, wdrożenia i monitorowanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w organizacji;
 • Bieżące zarządzenia aspektami związanymi z ochroną danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawnych oraz wewnętrznymi procedurami,
 • Współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi kontrahentami oraz regulatorami w zakresie bezpieczeństwa informacji w procesie zarządzania danymi osobowymi;
 • Współpraca pomiędzy obszarem biznesowym a obszarem IT w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • Przeprowadzane szkoleń dla pracowników oraz kontrahentów,
 • Wykonywanie obowiązków IOD,

Wymagania na stanowisku:

 • Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień w zakresie przepisów w obszarze Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawie telekomunikacyjnym oraz innych przepisów prawa,
 • Co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych,
 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Posiadanie szerokie umiejętności analitycznych,
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • Wysoki poziom asertywności i samodzielności,
 • Umiejętność kierowania zespołem,
 • Wysoki poziom organizacji pracy,

Oferujemy:

 • Uczestnictwo w realizacji rozwojowych projektów,
 • atrakcyjny system motywacyjny,
 • kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług finansowych.

Prosimy o przesłanie CV na adres hr@dpag.pl z klauzulą. Aplikacje bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłego procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ).?

Administratorem danych osobowych jest Brand Digital Group z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-999, przy ul. Gieysztora 2 lokal 12. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem procesu aktualnej i przyszłej rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.