Oprogramowanie

DPAG IT

Projektowanie, dostosowanie, wdrażanie oprogramowanie, systemów i modułów w CRM i ERP, ułatwiających zarządzanie i monitorowanie procesami ochrony danych osobowych Klientów i Kontrahentów. Rozwiązania informatyczne skierowane dla front i back office, również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. W zależności od potrzeb, nasze rozwiązania dostosowujemy do obecnie posiadanych programów w organizacji. Bazując na praktycznych aspektach zarządzania ochroną danych w organizacji, implementujemy rozwiązania, które pozwalają IOD, ASI, Działom Marketingu, Działom Obsługi Klienta szybko i bezpiecznie komunikować się z Klientami  i Kontrahentami w obsłudze posprzedażowej  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ochrony danych.

DPAG IOD

Program dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji pozwalający na bieżące zarządzanie ochroną danych osobowych na poziomie operacyjnym: ewidencja zbiorów, ewidencja miejsc przetwarzania danych, ewidencja nadanych i odwołanych upoważnień do przetwarzania danych, wykaz sprzętu IT oraz oprogramowania, ewidencja incydentów, wyniki audytów, dokumentacja szkoleniowa, wersjonowanie i przechowywanie procedur oraz inne, niezbędne do pełnienia funkcji IOD.

Dowiedz się więcej – zadaj pytanie przez formularz kontaktowy.