Outsourcing funkcji IOD

DPAG Outsourcing funkcji IOD

W wielu firmach procesy ochrony danych osobowych są niezwykle skomplikowane i wymagają dużego nakładu pracy, a przede wszystkim wiedzy eksperckiej Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wiele podmiotów musi obligatoryjnie wyznaczyć IOD, dla pozostałych funkcja ta jest fakultatywna.

Najlepszym i najbardziej zoptymalizowanym kosztowo systemem jest outsourcing funkcji IOD do wyspecjalizowanej firmy.

Głównymi atutami przemawiającymi za takim rozwiązaniem są:

  • spełnienie wymagań rozporządzenia dotyczących umiejscowienia samego stanowiska w strukturze organizacji
  • wiedza i doświadczenie eksperckie profesjonalisty – nasi audytorzy obsługują różne branże i wymieniają pomiędzy sobą doświadczenia, uczestniczą także w szkoleniach doszkalających i seminariach.
  • zmniejszenie kosztów – często nie ma konieczności pracy w pełnym, bądź nawet w cząstkowym wymiarze etatu. W przypadku outsourcingu proponujemy dopasowaną ilość godzin w miesiącu (także w systemie kwartalnym rozliczeń).
  • optymalizacja kosztów – współpraca B2B jest niewspółmiernie tańsza niż zatrudnienie pracownika na etat.
  • ciągłość obsługi – w przypadku outsourcingu gwarantujemy ciągłość obsługi procesów. Outsourcing IOD to brak absencji osoby odpowiedzialnej za daną organizację.
  • pełny obraz procesów – w naszej firmie każdym Klientem zajmuje się dedykowany zespół pracowników – prawnik, informatyk, specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Daje to możliwość wielopłaszczyznowego spojrzenia na organizację.