Szkolenia

DPAG Certyfikowane szkolenia zewnętrzne

Skierowane dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD), Administratorów Systemów Informatycznych (ASI), dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników i współpracowników w Działach Sprzedaży, Działach Marketingu, Działach Obsługi Klienta oraz w procesach posprzedażowych. Teoretyczne i praktyczne omówienie najważniejszych przepisów obowiązującego prawa polskiego (z uwzględnieniem planowanych zmian) Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawie telekomunikacyjnym, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Omówienie praktycznych aspektów związanych z procesem zarządzania danymi osobowymi wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

DPAG Szkolenia wewnętrzne

Certyfikowane szkolenia w zakresie procesów ochrony danych osobowych organizowane wewnątrz organizacji dla konkretnych Działów oraz grup pracowników i współpracowników. Zakres szkolenia przystosowany indywidualnie do potrzeb organizacji.

DPAG Szkolenia zewnętrzne

Certyfikowane szkolenia w zakresie procesów ochrony danych osobowych organizowane dla osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych. Przygotowanie pracowników/współpracowników do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, Administratora Systemów Informatycznych. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesem ochrony danych osobowych w organizacji.

DPAG Szkolenia Webinar

Organizacja szkoleń z wykorzystaniem Webinar, dedykowane dla pracowników i współpracowników mobilnych oraz oddziałów firm zlokalizowanych w całym kraju. Interaktywne, certyfikowane szkolenie przystosowany indywidualnie do potrzeb organizacji, pozwalające oszczędzić czas Twoich pracowników.

word Pobierz przykładowy harmonogram szkolenia zewnętrznego

DPAG – ZAPLANUJ SZKOLENIE – KALENDARZ SZKOLEŃ