Szkolenia

DPAG szkolenia zewnętrzne – potwierdzone certyfikatem

Skierowane dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD), Administratorów Systemów Informatycznych (ASI), dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników i współpracowników w Działach Sprzedaży, Działach Marketingu, Działach Obsługi Klienta, HR.

Teoretyczne i praktyczne omówienie najważniejszych obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym: Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawie telekomunikacyjnym, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Omówienie praktycznych aspektów związanych z procesem zarządzania danymi osobowymi wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

DPAG Szkolenia dla firm

Szkolenia w zakresie procesów ochrony danych osobowych organizowane wewnątrz firmy dla konkretnych działów oraz grup pracowników i współpracowników. Zakres szkolenia przystosowany indywidualnie do potrzeb organizacji.

DPAG Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla grup zawodowych / Izb zawodowych organizowane według zasad prowadzenia szkoleń zawodowych. Nasza firma organizowała szkolenia w Izbach Komorniczych, Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych, Związku Farmaceutów, Rzeczoznawców Majątkowych, Związku Lekarzy. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia zaliczane jest do wymaganych szkoleń zawodowych, których każda grupa zawodowa musi odbyć określoną ilość w ciągu roku kalendarzowego.

DPAG Szkolenia branżowe

Szkolenia w zakresie procesów ochrony danych osobowych organizowane dla osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych. Przygotowanie pracowników/współpracowników do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, Administratora Systemów Informatycznych. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesem ochrony danych osobowych w organizacji.

Szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego, jak i zdalnego przy pomocy narzędzi informatycznych.