Wdrożenia RODO

Wdrożenia RODO następują zawsze po wykonaniu przez nasz zespół audytu zgodności przetwarzania danych osobowych. Polegają na przygotowaniu pełnej dokumentacji. Do ustandaryzowanych dokumentów należą między innymi: Polityka Bezpieczeństwa wraz załącznikami, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, wzory upoważnień, polityki prywatności, odpowiednie obowiązki informacyjne, instrukcje (np.: monitoringu, bądź zgłoszeń naruszeń).

Warto nadmienić, iż DPAG nie pracuje na ustandaryzowanych wzorach dokumentacji. W naszej firmie każdy Klient traktowanych jest indywidualnie, a dokumenty są przygotowane precyzyjnie do jego potrzeb.

Po wdrożeniu organizujemy zarówno dla Zarządów, jak i pracowników szkolenia z zasad ochrony danych osób fizycznych wdrożonych w organizacji.

Obsługa i szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Wykonujemy tłumaczenia, także przysięgłe na inne języki korzystając z zewnętrznego biura tłumaczeń.