Wdrożenia RODO

Wdrożenia RODO – czyli przygotowanie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych  następują zawsze po wykonaniu przez nasz zespół audytu zgodności przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty są przygotowywane wegług zaleceń poaudytowych lub na podstawie raportu.

Wdrożenie RODO polega na przygotowaniu pełnej dokumentacji wymaganej prawem.

Do ustandaryzowanych dokumentów należą między innymi:

  • Polityka Bezpieczeństwa wraz załącznikami,
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym,
  • wzory upoważnień,
  • polityki prywatności,
  • odpowiednie obowiązki informacyjne,
  • instrukcje (np.: monitoringu, bądź zgłoszeń naruszeń).

Warto nadmienić, iż DPAG nie pracuje na ustandaryzowanych wzorach dokumentacji.

W naszej firmie każdy klient otrzymuje dokumenty przygotowane induwidulanie, odpowiadające jego organizacji i potrzebom.

Po wdrożeniu organizujemy zarówno dla zarządów, jak i pracowników szkolenia z zasad ochrony danych osób fizycznych wdrożonych w organizacji.

Obsługa i szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Obszerne dokumenty, a także tłumaczenia specjalistyczne wykonywane są przez agencję tłumaczeń, z którą DPAG ma podpisaną umowę.