Aktualności

Bezpłatny webinar beauty forum „Ochrona danych osobowych w gabinecie kosmetycznym”.

kwiecień 2020r. 

Już w najbliższy poniedziałek 27 kwietnia od 19.30 zapraszamy na bezpłatny webinar prowadzony przez Mikołaja Ryzopa – Dyrektora Działu Audytów DPAG „Nie bój się RODO – Ochrona danych osobowych w gabinecie kosmetycznym”.

https://www.beauty-forum.com.pl/…/akademia/szkolenia-online/

Nowy program DPAG dla seniorów w ramach działań CSR – „Bezpieczeństwo niejedno ma imię”

marzec 2019r. 

Z wielką przyjemnością zainaugurowaliśmy bezpłatny program w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla seniorów.  Program „Bezpieczeństwo niejedno ma imię” ma na celu podniesienie świadomości praw i zagrożeń związanych z ochroną prywatności dla seniorów pierwszy raz prowadziliśmy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Akademii Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Forum Farmacji Przemysłowej

24-26 października 2018 r., Łódź 

Sekcja Farmacji Przemysłowej oraz Biuro Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprosiło DPAG do wystąpienia podczas organizowanego tegorocznego forum. Tematem spotkania będzie „Rynek farmaceutyczny w Polsce – aktualne zmiany i nowe wyzwania w obszarze rejestracji.”  Nasz Zespół zaprezentuje referat dotyczący RODO w farmacji. 

CYBERSEC 2018 – jedna z najważniejszych i największych konferencji w Europie poświęconych problematyce cyberbezpieczeństwa

08-09 października 2018 r., Kraków

Do udziału partnerskiego w forum CYBERSEC 2018 zostało zaproszone Data Protection Advisory Group.

To już czwarte forum dotyczące najważniejszych aspektów cyberbezpieczeństwa organizowane przez Instytut Kościuszki w Krakowie. Nasze stoisko informacyjne odwiedziło wielu gości zadając pytania dotyczące funkcjonowania RODO w Polsce.

W windykacji też jesteśmy!

27-28 września 2018 r., Warszawa

Zespół DPAG brał udział w podnoszeniu poziomu ochrony danych osobowych na konferencji  CREDIT & COLLECTION EDUCATION DAYS (CCED), gdzie zostało dokonane podsumowanie zmian jakie nastąpiły w ochronie danych osobowych po wejściu w życie RODO.

DPAG po raz trzeci Partnerem Strategicznym programu Biznesuj Bezpiecznie realizowanym wspólnie z BGŻ BNP Paribas Faktoring  

Zarejestruj się na wydarzenie, które odbędzie się w dniu 23.10 2018 roku

Z przyjemnością zapraszamy na kolejną edycję programu Biznesuj Bezpiecznie www.biznesujbezpiecznie.pl „Ochrona danych osobowych – rzeczywistość po 25 maja 2018 roku”. Webinarium będą prowadziły Violetta Matusiak Członek Zarządu w Data Protection Advisory Group sp. z o.o. i Renata Piotrowska – Inspektor Ochrony Danych w DPAG.

Szkolenie organizowane przez DPAG wraz z Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego 

09.01 2018 roku

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie i warsztaty „RODO – jak przygotować firmę do zmian”. Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli i osób zarządzających w firmach.

Poniżej program i zgłoszenie. Więcej informacji telefon: 602 33 11 77.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy_9 stycznia 2018

POLECAM – ZARABIAM – PROGRAM I REGULAMIN

02.08 2017 roku

Z ogomną przyjemnością prezentujemy pierwszy system poleceń DPAG. Zachęcamy do uczestnictwa.

Poniżej regulamin.

2017_07_24_regulamin polecam_zarabiam

dpag - mb

CHRONIĘ SWOJE DANE – PROGRAM CSR DPAG ZE WSPARCIEM MERCEDES BENZ 

02.08 2016 roku

Z ogomną przyjemnością zapraszamy dzieci i dorosłych na wyjątkowe wydarzenie. We wtorek 9 sierpnia 2016 roku w Stacji Mercedes na warszawskim Powiśmu o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci i młodzieży – „Bezpieczeństwo niejedno ma imię”, które organizuje Data Protection Advisory Group / dpag.pl w ramach projektu „Chronię swoje dane” pod patronatem Merecedes Benz.

Spotkanie poprowadzi Data Protection Advisory Group, która przekaże w prosty sposób dzieciom i młodzieży, a także opiekunom, jak ważna jest ochrona naszych danych, co znaczy prawo do prywatności oraz inne ważne kwestie w tym obszarze. Gość specjalny Hirek Wrona – opowie o ochronie danych w prawach autorskich, Anna Kalata, zaś  jakie są obowiązki firm w zakresie danych osobowych w biznesie, Tomasz Kostecki przedstawi zabezpieczenia danych w IT. 

Uczestnictwo w spotkaniu nie wymaga zgłoszenia, rejestracji ani potwierdzenia przybycia. Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania dla dzieci:

DZIECI

Materiały do pobrania dla rodziców:

RODZICE

WYWIAD Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH W POLSCE – DR EDYTĄ BIELAK – JOMAA

Puls Biznesu 02.06 2015 roku

Prywatność bez prawnego oręża. Jak gromadzić wartościowe dane przez podmioty gospodarcze, prawo unijne, a normy polskie. Sankcje za nieuprawnione dysponowanie i przechowywanie danych – jakie kary grożą firmowm i czemu są aż tak wysokie…  POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ (format pdf)

USTAWODAWCA WPROWADZA SANKCJE FINANSOWE

Zmiany weszły w życie z dniem 25.12.2014

UWAGA: W przypadku niewypełnienia obowiązku uzyskania wcześniejszej zgody abonenta lub użytkownika końcowego na kierowanie do niego informacji w celu marketingu bezpośredniego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć na firmę karę w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (Art. 210 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne wprowadza ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

Istotna zmiana treści Art. 172 ust. 1 w Ustawie Prawo telekomunikacyjne: Nowe brzmienie przepisu  wskazuje, iż zabronione jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził  na to zgodę. W praktyce oznacza to, iż aby móc wykonywać do potencjalnych klientów telefoniczne połączenia marketingowe, ale także wysyłać potencjalnym klientom SMSy, MMSy lub maile marketingowe, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie zgody od odbiorcy, do której przekaz marketingowy jest kierowany. Należy przy tym pamiętać, że już wcześniej ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymagała posiadania uprzedniej zgody oznaczonej osoby fizycznej na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej. Co jednak istotne, odbiorcą  w zmienianym przepisie Prawa Telekomunikacyjnego jest abonent lub użytkownik końcowy, a więc nie tylko osoba fizyczna, lecz każdy inny podmiot do którego kieruje się przekaz marketingowy, jak osoba prawna, czyli na przykład firmy, organizacje oraz inne.


WAŻNE TERMINY

Zmiany weszły w życie z dniem 01.01.2015

UWAGA: 30 czerwca 2015 roku mija termin zgłoszenie do PUODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zmiana w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych. Nowelizacja ta została wprowadzona ustawą   z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r. poz. 1662). Zmiany dotyczą pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (IOD), obowiązku rejestracji w  PUODO zbiorów danych osobowych oraz przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W praktyce oznacza to, iż PUODO będzie prowadził jawny rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji może pełnić swoją funkcję do czasu zgłoszenia go do rejestru IOD, prowadzonego przez PUODO , co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r.  W ustawie określone zostały szczegółowe obowiązki IOD. Z obowiązku rejestracji  w PUODO będą wyłączone zbiory danych zwykłych przetwarzane wyłącznie  w formie papierowej. Z obowiązku rejestracji  w PUODO będą wyłączone zbiory danych zwykłych przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych, którzy powołają IOD zgodnie z nowymi wymogami i zgłoszą IOD do rejestracji w PUODO . Powołanie IOD będzie fakultatywne. W przypadku niepowołania IOD , do zadań Administratora Danych Osobowych będzie należało m.in. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z wytycznymi ustawy o ochranie danych osobowych wraz z rozporządzeniami.