Jesteśmy profesjonalistami w dziedzinie ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Od 2015 roku działamy w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Wykonujemy audyty RODO – czyli audyty zarządzania i poprawnego przetwarzania danych osobowych w firmach, przejmujemy funkcję Inspektora Ochrony Danych (outsourcing IOD), świadczymy także usługę bieżącego wsparcia dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) powołanych wewnątrz organizacji. 

Wykonujemy audyty IT, audyty ciągłości działania zgodne z normami ISO 22301, a także audyty cyberbezpieczeństwa zgodne z wymogami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC).

Zespół

Nasz zespół to certyfikowani audytorzy wiodący i wewnętrzni normy ISO 27001, wiodący audytorzy norm ISO 27017,  ISO 27018, ISO 22301, ISO 31000, specjaliści RODO/GDPR, prawnicy, eksperci cyberbezpieczeństwa i audytorzy teleinformatyczni.

Certyfikowani audytorzy wiodący

ISO 27001

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

ISO 22301

Zarządzanie ciągłością działania

ISO 27017

Bezpieczeństwo usług w chmurze obliczeniowej

ISO 27018

Ochrona danych osobowych w chmurze

Obszary działania

Oprócz audytów z zakresu ochrony danych osobowych i outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych – IOD, świadczymy pełne wsparcie prawne dla firm. Wykonujemy audyty IT, audyty ciągłości działania zgodne z normami ISO 22301, a także audyty cyberbezpieczeństwa zgodne z wymogami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC).

Od 2022 roku wspieramy firmy w  zakresie wdrożeń ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia Unii (tzw. „Ustawa o ochronie Sygnalistów”). Przygotowaliśmy razem z naszym partnerem technologicznym bezpieczny system do zgłoszeń wniosków Sygnalistów, który można w prosty sposób zaimplementować w firmie.

Nasze oddziały

Naszym działaniem obejmujemy całą Polskę. Centrala naszej firmy znajduje się w Warszawie. Jesteśmy przygotowani do obsługi organizacji posiadających rozproszone oddziały i biura terenowe w Polsce.

Naszych przedstawicieli znajdziesz w poniższych miejscowościach:

Bezpłatne programy edukacyjne

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CHRONIĘ SWOJE DANE – Program dla dzieci i młodzieży to realizacja przez DPAG projektu, misji firmy, której celem jest edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarze przysługujących im praw w zakresie ochrony danych osobowych oraz mogących powstać niebezpieczeństw w wyniku bagatelizowania w biznesie i w życiu codziennym zasad zarządzania zgromadzonymi danymi osobowymi.

CHRONIĘ SWOJE DANE – Realizacja projektu ma na celu szczególne zwrócenie uwagi również Rodzicom, jak ważne jest, aby w życiu codziennym z rozwagą chronić nasze dane, które wykorzystane nielegalnie, bez naszej zgody, mogą w konsekwencji przynieść negatywne skutki. W dobie cyfryzacji, powstawania coraz to nowych portali społecznościach, szybkości komunikowania się, przepływu informacji oraz danych pomiędzy firmami, podjęcie edukacji społeczeństwa w tematyce ochrony danych osobowych wydaję się nieuniknione. Dlatego też DPAG3 jako profesjonalna firma, podjęła inicjatywę w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką jest edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

CHRONIĘ SWOJE DANE – jest projektem przeznaczonym dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz Rodziców. Projekt realizowany jest w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych. Podczas spotkania, dzieci, młodzież oraz osoby starsze mają możliwość zapoznania się z szeroko rozumianymi aspektami zawiązanymi z ochroną swojej prywatności, ochroną swoich danych osobowych, praw, jakie przysługują w chwili powierzenia swoich danych osobowych podmiotom trzecim. Chcemy, aby nasze społeczeństwo świadomie podejmowało decyzje i chroniło swoją prywatność. Cel jest jeden, edukacja, jak chronić swoje dane osobowe, które stanowią własność i dobro osobiste każdego człowieka.

CHRONIĘ SWOJE DANE – to również zwrócenie uwagi, aby firmy w ramach społecznej odpowiedzialności prowadzonego przez siebie biznesu przyjęły, za dobrą praktykę stosowanie zasad w zakresie ochrony danych osobowych.

Program szkoleniowy dedykowany dla seniorów.

Mając na uwadze, iż w dobie powszechnej digitalizacji i powszechnej dostępności danych osobowych przekazujemy osobom starszym wiedzę i metody ochrony prywatności. Warsztaty organizowane są i prowadzone przez nas bezpłatnie – zapewniamy materiały szkoleniowe i trenerów.

Zachęcamy do zgłoszeń Uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora z całej Polski.

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres office@dpag.pl