Nasi partnerzy

Nasi partnerzy to doświadczeni i wyspecjalizowani prawnicy oraz firmy zewnętrzne z wieloletnim doświadczeniem.

Adwokat Witold Walosiński
Kancelaria Indywidualna

Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo reklamy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo cywilne w szczególności prawo obrotu nieruchomościami i prawo zobowiązań, procedura cywilna, prawo karne, prowadzenie spraw spornych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, prawo telekomunikacyjne, negocjacje umów krajowych i międzynarodowych.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię obejmuje wszystkie dziedziny prawa w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa autorskiego, reklamy, własności przemysłowej, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, obrotu nieruchomościami, gospodarowania nieruchomościami, IT, postępowań regulacyjnych oraz telekomunikacji. Kancelaria specjalizuje się również w reprezentowaniu klientów przed sądami w postępowaniach sądowych.

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w pełnym zakresie, w tym w szczególności świadczy bieżące porady, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji umów krajowych i międzynarodowych, reprezentowanie Klientów w negocjacjach, sporządzanie i opiniowanie projektów umów i aktów wewnętrznych, reprezentację przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, karnych  i pracowniczych, jak również reprezentację przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, jak i sądami administracyjnymi.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów od 1996 roku.

Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Tofil

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w tym banków i funduszy inwestycyjnych. Doradza w obszarze prawa bankowego, handlowego oraz restrukturyzacji.

Codefellow sp. z o.o

Zespół ekspertów IT tworzących dedykowane oprogramowanie B2B oraz B2C. Główną specjalizacją firmy są systemy CRM, ERP dla branży deweloperskeij, medycznej i usługowej. Codefellow jest partnerem technologicznym DPAG i współwłaścicielem elektronicznego systemu zgłoszeń dla Sygnalistów www.e-sds.pl.